Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja kontrolnega organa KAMENIK:

 

Tip K. O. Kontrolni organ KAMENIK je tipa C

 

Delovni čas: Ponedeljek – petek: 08 – 16
Sobota            08 – 13
Nedelje & prazniki:  ZAPRTO

Dovoljeno podaljšanje obratovalnega časa podjetja v dogovoru s stranko!

 

Naročanje Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihajanja. Stranka se lahko naroči tudi vnaprej. Dolžnost stranke je, da se na pregled pripelje ob dogovorjenem času.
Obseg dela KO je usposobljen in akreditiran za pregled vseh modelov analognih, digitalnih in pametnih tahografov, ki so na trgu RS in so tipsko odobreni. KO lahko izvaja tudi preglede omejilnikov hitrosti (niso v obsegu akreditacije).

 

Obveznosti stranke

 

Stranka izpolni zahtevo za kontrolo in je odgovorna za podatke v zahtevi. Prav tako zagotovi potrebne dokumente za izvedbo kontrole (prometno dovoljenje, potrdilo o homologaciji oz. druge relevantne dokumente, ki lahko vplivajo na izvedbo kontrole).

 

Garancija KO

 

 

KO jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje merila v uporabi.
Plačevanje KO po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača v roku 15 dni po izstavitvi.

 

Stanje merila Stranka poskrbi, da je tahograf in okolica priključnih elementov čista in pregledna. Morebitna priprava primerka za pregled se zaračuna posebej.

 

KO KAMENIK je zavezan varovanju zaupnih podatkov naročnikov ter zagotovitvi in preprečevanju ogrožanja  nepristranskosti.

Družba KAMENIK ima neodvisno pregledane računovodske izkaze v skladu z zahtevami zakonodaje Republike Slovenije.